Bratislava Panorama 01

Адрес:

Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava
гр. Братислава, ул. „Кузманихо” №1

Телефони:

Дежурен телефон: +421 911 28 42 29
Телефон:                +421 2 544 15 308
Консулска служба: +421 2 544 35 971
Факс:                       +421 2 544 12 404

Работно време:

Понеделник, вторник и петък от 09.00 до 12.00 ч.
Сряда и четвъртък от 13.30 до 16.30 ч.

E-mail:      
Website:     http://www.mfa.bg/embassies/slovakia
Homepage: http://bulgarianembassy.sk

bulgarite.sk © 2015-2018 Всички права запазени.